SKILLY A PERKY

Tento návod Vás seznámí se schopnostmi a specializacemi posádky. Najdete tu také doporučení, těch se ovšem nemusíte držet. Nejlepší je, když si každý hráč zvolí takové schopnosti a specializace, jaké vyhovují jeho hernímu stylu a taktice. Tento návod slouží také jako příklad, jak schopnosti posádky a specializace mohou být využity na různých typech vozidel.

Specializace versus Schopnosti

Specializace fungují jen když jsou naučené na úroveň 100%. Dokud nejsou na 100%, nemají žádný vliv.

Schopnosti : Účinek schopností se zvyšuje podle zkušenosti posádky. Schopnost na 50% má tedy 50% účinek z celkového dosažitelného.

Hlavní Schopnosti a Specializace

Specializace a Schopnosti, které jsou dostupné pro všechny členy posádky. Pamatujte, že u těchto hlavních Schopností a Specializací se používá průměrná hodnota jejich úrovně u všech členů posádky.

Příklad: Pokud dva členové ze čtyřčlenné posádky mají 100% Schopnost Maskování (Kamufláž), je výsledný účinek Maskování 50%.

ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI A SPECIALIZACE
repair
Opravy

Tato Schopnost urychluje opravy poškozených součástí.

Doporučené pro: Těžké tanky, Stíhače tanků, Střední a Lehké tanky, které chtějí být v neustálém pohybu

camo
Maskování

Tato Schopnost snižuje viditelnost vozidla.

Doporučené pro: Všechna vozidla

fire
Hašení

Tato Schopnost zvyšuje dovednosti hašení požáru.

Doporučené pro: Německé Těžké tanky, Sovětské Těžké a Střední tanky

Brothers-in-arms
Bratři ve zbrani

Tato Specializace zlepšuje hlavní Kvalifikace a všechny Schopnosti a Specializace pro celou posádku. Stává se účinnou až když celá posádka dosáhne úroveň 100%. Specializace je účinnější ve spojení se Zlepšenou Ventilací, Čokoládou, Zvláštním přídělem potravin, Bednou koly a Silným kafem.

Doporučené pro: Vozidla s tříčlennou a menší posádkou, a pro posádky s více než třemi Schopnostmi

Osobní Schopnosti a Specializace

Specializace a Schopnosti dostupné pouze pro jednotlivé členy posádky.

VELITEL
Jack-of-all-trades
Všeumětel – Schopnost

Tato Schopnost umožňuje Veliteli zastoupit libovolného člena posádky, pokud je ten vyřazen z boje.

Doporučené pro: Střední a Těžké tanky, Stíhače tanků se silným předním pancéřováním

Tutor
Profesor – Schopnost

Díky této Schopnosti budou všichni členové posádky kromě Velitele získávat více zkušeností. Účinek se zvyšuje podle úrovně Schopnosti.

Doporučené pro: Všechna vozidla

Eagle Eye
Ostříží zrak – Schopnost

Tato Schopnost zvyšuje Maximální Dohled. Schopnost je účinnější, pokud jsou pozorovací zařízení poškozená, nebo v kombinaci s Prostorovou představivostí, Skládanou optikou nebo Binokulárním dalekohledem.

Doporučené pro: Lehké tanky, Stíhače tanků a tanky, které jsou vhodné pro boj na velké vzdálenosti

Premonition
Šestý smysl – Specializace

Tato Specializace umožňuje Veliteli rozpoznat, když je jeho vozidlo spozorováno nepřítelem.  Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%.

Doporučené pro: Stíhače tanků, Lehké tanky a Dělostřelectvo

Expert
Specialista – Specializace

Tato Specializace umožňuje Veliteli rozpoznat poškozené součásti zaměřených vozidel.  Stává se účinnou,až když dosáhne úrovně 100%.

Doporučené pro: Stíhače tanků a Těžké tanky

ŘIDIČ
Ace
Profík – Schopnost

Tato Schopnost zvyšuje rychlost otáčení vozidla. Je účinnější v kombinaci s Rozšířenými pásy, Olejem, Odstraněním omezovače výkonu, 100 a 105 oktanovým benzínem.

Doporučené pro: Lehké a Střední tanky, Stíhače tanků a pomalé Těžké tanky

Off Road Master
Král bažin – Schopnost

Tato Schopnost snižuje negativní vliv měkkého a středně měkkého terénu na jízdní vlastnosti. Účinnost se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Zlepšuje manévrovatelnost a akceleraci. Schopnost je účinnější v kombinaci s Rozšířenými pásy.

Doporučené pro: Lehké a Střední tanky

Cruise Master
Klidná jízda – Schopnost

Tato Schopnost snižuje negativní vliv měkkého a středně měkkého terénu na jízdní vlastnosti. Účinnost se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Zlepšuje manévrovatelnost a akceleraci. Schopnost je účinnější v kombinaci s Rozšířenými pásy.

Doporučené pro: Lehké a Střední tanky, rychlé Těžké tanky a Stíhače tanků s otočnou věží

Ramming Master
Kontrolovaný náraz – Schopnost

Tato Schopnost snižuje poškození vlastního vozidla při nárazu, a zvyšuje poškození vozidla nepřátelského. Účinnost se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Kontrolovaný náraz je účinný jen když jsou obě vozidla v pohybu, s výjimkou nárazu dvou spojeneckých vozidel.

Doporučené pro: Těžké a Střední tanky se silným předním pancéřováním

Neatnik
Preventivní údržba – Specializace

Tato Specializace omezením úniku benzínu nebo oleje do motoru snižuje riziko vzplanutí motoru. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%.

Doporučené pro: Německé Težké tanky, Sovětské Těžké a Střední tanky

STŘELEC
Master Gunsmith
Zbrojíř – Schopnost

Tato Schopnost zvyšuje přesnost poškozeného děla. Účinnost se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Pokud mají Schopnost dva Střelci, je účinná pouze ta na vyšší úrovni. Je účinnější v kombinaci s Vertikálním stabilizátorem.

Doporučené pro: Těžké tanky a Stíhače tanků se silným předním pancířem

Sharp-shooter
Kanonýr – Specializace

Tato Specializace zvyšuje šanci kriticky poškodit součásti nepřátelského vozidla nebo poranit jeho posádku. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Je účinná jen při střelbě s průbojnou nebo podkaliberní municí.

Doporučené pro: Stíhače tanků, Těžké a Střední tanky

Steady Hands
Jemné míření – Schopnost

Tato Schopnost zvyšuje přesnost střelby při otáčení věže. Účinnost se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Pokud mají Schopnost dva Střelci, je účinná jen ta na vyšší úrovni. Je účinnější v kombinaci s Vertikálním stabilizátorem.

Doporučené pro: Všechny tanky

Nemesis
Primární cíl – Specializace

Tato Specializace umožňuje vidět zaměřené nepřátelské vozidlo o dvě vteřiny déle. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Pokud mají Specializaci dva střelci, účinek se nesčítá.

Doporučené pro: Stíhače tanků a Lehké tanky

NABÍJEČ
Stickler
Bezpečné ukládání – Specializace

Tato Specializace zvyšuje odolnost zásobníku munice – granáty jsou vzájemně odděleny. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Pokud mají Specializaci dva střelci, účinek se nesčítá. Účinek se zvyšuje v kombinaci s Mokrými bednami s municí.

Doporučené pro: Sovětské Střední a Těžké tanky, Typ 59

Hunch
Intuice – Specializace

Tato Specializace vytváří šanci, že při změně druhu munice je správný typ granátu již nabit. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Nabíjení musí být dokončeno než může být Specializace znovu uplatněna. Pokud mají Specializaci dva nabíječi, účinek se sčítá.

Doporučené pro: Hráči, kteří často mění typ munice

Do-or-Die
Zoufalství – Specializace

Tato Specializace urychluje nabíjení, pokud vozidlo bylo poškozeno nad 90%.  Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Pokud mají Specializaci dva nabíječi, účinek se nesčítá. Účinek se zvyšuje v kombinaci s Hydraulickým nabijákem.

Doporučené pro Těžké tanky, Stíhače tanků a Dělostřelectvo

RADISTA
Boffin
Spojař – Schopnost

Tato Schopnost prodlužuje dosah radiového signálu. Účinek se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Pokud mají Specializaci dva Radisté, je účinná jen ta na vyšší úrovni.

Doporučené pro: Dělostřelectvo a Lehké tanky

Sonar
Prostorová představivost – Schopnost

Tato Schopnost zvětšuje Dohled. Účinek se zvyšuje s úrovní Schopnosti. Pokud mají Specializaci dva Radisté, je účinná jen ta na vyšší úrovni. Je účinnější v kombinaci s Ostřížím zrakem.

Doporučené pro: Vše kromě Dělostřelectva

Retransmitter
Operátor – Schopnost

Tato Schopnost prodlužuje dosah signálu spojenecké komunikace probíhající na dosah radiového signálu tohoto vozidla. Účinek se zvyšuje s úrovní Schopnosti.  Pokud mají Specializaci dva Radisté, je účinná jen ta na vyšší úrovni.

Doporučené pro: Lehké tanky a Dělostřelectvo

Last Ditch Attempt
Volání po pomstě – Specializace

Tato Specializace umožňuje Radistovi, který přežil zničení vlastního vozidla, ještě dvě vteřiny hlásit pozice nepřátel. Stává se účinnou až když dosáhne úrovně 100%. Pokud mají Specializaci dva radisté, účinek se nesčítá.

Doporučené pro: Lehké tanky

Prosím mějte na paměti, že pokud dva členové posádky stejné kvalifikace mají stejnou Schopnost nebo Specializaci, pouze ta na vyšší úrovni je účinná. Tedy, máte-li dva Nabíječe nebo Radisty, je lepší aby se každý vycvičil v jiné Schopnosti nebo Specializaci (s výjimkou Oprav, Maskování, Hašení a Bratři ve zbrani).