NÁBOR

Chceš vstoupit do našeho klanu? Hledáme rozumné, inteligentní a vyspělé lidi, kteří mají smysl pro týmovou souhru. Mimo jiné musíš umět spolupracovat v CW a SH a mít slušnou úroveň vlastní sebekázně. Klan je komunita lidí se společným zájmem o hraní WoT v týmu. Pokud někdo preferuje sólo hraní na publiku, do klanu nepatří. Být členem našeho klanu neznamená jen mít zkratku CSPI za nickem! Aby vše fungovalo, je potřeba mít a ctít klanová pravidla.

Výsledek obrázku pro PENIZE

Co je tedy potřeba, aby ses k nám mohl přidat?

1. V první řadě být aktivní a mít chuť hrát CW (klanové války), Opevnění (šarvátky, útok/obrana), Týmovky, Výcviky apod. Samozřejmě funguje i určitá tolerance, pokud hráč nemůže plnit limity (zaměstnání na směny, osobní nebo rodinné problémy, nefunkční PC atd). Jsme lidé, stačí to nahlásit. Každý člen klanu by měl brát na vědomí, že aktivita klanu má přednost. Od 19:00-22:00 je “klanový čas”V tuto dobu se všichni hráči, kteří jsou on-line ve WoT, věnují klanovým aktivitám!!! Hrajeme týmově a čekání na hráče znepříjemňuje hru ostatním, v CW to může znamenat technickou porážku. Vše se dá vyřešit vystřídáním po připojení dalších hráčů. Dále je potřeba mít použitelnou techniku – snažit se vlastnit některý z preferovaných tanků na 6., 8. a 10 úrovni, aby ses mohl zúčastnit každé akce, které klan hraje. “Mít použitelnou techniku” znamená mít daný tank tzv. “ve fullu” (100% posádka + min. 2x skill/perk + odpovídající vybavení, munici a spotřební doplňky). Preference tanků se liší dle vývoje WoT, mapy a požadavků velitele.

2. Minimální WN8 1000+, recent 1500+, mít základy znalostí mechaniky hraní.

3. Používání TeamSpeaku je další další důležitou podmínkou pro členství v klanu. Hraní týmových akcí bez komunikace s velením není možné! Proto je vhodné se naučit před spuštěním WoT zapnout TS! Dalším bonusem je i výměna informací, rychlejší sestavování čet, týmů apod. Pokud hraji v týmu a nevelím, zbytečně nemluvím. Ruší to ostatní a nemusí být slyšet povely. Mikrofon není nezbytný, stačí slyšet velitele, ale je velice vhodné ho mít. TS má každý nastaveno tak, aby se neozývaly ozvěny, šumy apod. Pokud nechci/nemůžu komunikovat, lze využít místnost AFK, kde je vypnut zvuk. TS je pro členy klanu. Pokud si přivedu návštěvu, zodpovídám za ní! Návštěvy by měly být spíše za účelem náboru do klanu.

4. Etika. Neurážet protivníky a spoluhráče ve hře, byť si začali. Chovat se slušně ke členům klanu. Poslouchat příkazy velitele v bitvě, i když nesouhlasím, nebo to bude znamenat zničení mého tanku. Nevyvolávat rozbroje mezi členy klanu. Jsme jen lidé, občas může vzniknout neshoda, konflikt, ale neřešíme to před ostatními na TS nebo v klanovém chatu.

5. Věk 15+. Lze udělit výjimku. U mladších hráčů bývá problém čas, do kdy mohou hrát. Např. CW končí po 22 hod. Při porušování těchto podmínek bude člen napomenut. Při opětovném porušování pravidel hrozí vyloučení z klanu. Vstupem do klanu hráč souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Výsledek obrázku pro PRAVIDLAŘíká se, že pravidla jsou od toho, aby se porušovaly, ale v našem případě jejich dodržováním projevujeme úctu klanu, jehož znak nosíme na vozidlech a dáváme tak na vědomí ostatním hráčům, že hrát WoT je o mnoho lepší v komunitě seriózních lidí, zapálených pro jednu a tu samou věc! Pokud se s tímto ztotožňuješ, jsi aktivní a hlavně týmový hráč, kontaktuj naše náboráře nebo kohokoliv z vedení či zanechej vzkaz.