PRAVIDLA KLANU

 

TeamSpeak

Naše pravidla

Používaní Teamspeak 3:

Každý člen a to bez výjimek, jakmile bude aktivně ve hře WoT po 19:00 hod., musí být online na TS3. Pokud chcete hrát sami a nemáte zájem komunikovat, použijte místnost AFK. Z této místnosti Vás může a smí vytáhnout pouze člen spadající do velení klanu, který k tomu má patřičné oprávnění. Pokud se totiž jede odřad nebo CW a chybí hráč, můžete být použiti jako záloha, pokud jste zrovna u svého PC a aktivně ve hře. Hráči reagují na vzkazy, to znamená i odmítnutí nabízené teamové bitvy, nebo její potvrzení, a podobně.

Slušnost:

V našem klanu se chováme slušně – bez výjimek. Nebudou se používat žádná sprostá slova a vulgarismy a to jak na TS3, tak ve hře WoT. Nebude se tolerovat slovní napadání hráčů a to za jakýchkoliv okolností. Pokud jiný hráč provede ve hře něco, co by neměl, nebo vznikne nějaký spor, bude se to řešit s vedením a ne veřejně a vulgárně!! Prostě si zakládáme na slušném chování a je nutné to respektovat. Totéž platí i při hře na publicu. Uvědomte si, že i tam reprezentujete klan a tvoříte jeho obrázek v očích ostatních hráčů.

Aktivita:

Je povinné se registrovat na webu a pravidelně kontrolovat možné novinky či zprávy velení na fóru i klanovém webu.

Od hráčů vyžadujeme aktivní účast na klanových akcích (výcviky, týmovky, odřady, CW). Nikoho nenutíme pouštět hru, ale pokud jsi online, je tvou povinností docházet na tyto akce. Každý hráč je povinnen získat pro klan minimálně 5000 bedýnek měsíčně.

Na CW budou přednostně vybíráni hráči, kteří se aktivně účastní klanových akcí a dodržují pravidla klanu. Je nezbytné poslouchat rozkazy svého velitele, i kdyby jeho rozkaz znamenal smrt nebo obětování se pro tým. V klanových bitvách vždy respektujeme velícího člena klanu, bez ohledu na jeho hodnost. Tohle je týmová hra. Pokud se hráč účastní CW nebo odřadu, není na místě, aby během bitvy jakkoliv rušil velitele.

Dodržování těchto pravidel je podmínkou Vašeho členství v klanu. Při opakovaném porušování je použito napomenutí a pokud nedojde k nápravě, je možné vyloučení z klanu.